Lidé bez pojištění očekávají extrémně nízké pojistné

“Přes 70 % mladých lidí očekává měsíční platbu nižší než 500 Kč”

 

U lidí, kteří životní pojištění nemají, jsme zjišťovali, kolik by byli ochotni za pojistku měsíčně platit.


* Výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů, přičemž statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů a respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019 a vyhodnocení a interpretace v období 1. 7. – 15. 9. 2019.

Sdílet