Které pojišťovny vedou v automatickém vyhodnocení zdravotního stavu?

“Automatické vyhodnocení zdravotního stavu poradci využívají nejčetněji u Allianz a Generali ČP.”

Automatické vyhodnocení zdravotního stavu - pojišťovny

Polovina dotázaných finančních poradců, kteří využívají automatické vyhodnocení zdravotního stavu při sjednávání životního pojištění pro své klienty, ho využívá u Allianz pojišťovny (49,3 %) a Generali České pojišťovny (49,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 102 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 15. 5. až 10. 7. 2023.

Sdílet