Která pojišťovna má nejlepší pojištění závažných onemocnění a proč?

“Nejlepší podmínky pojištění závažných onemocnění má podle poradců Kooperativa, NN a Allianz. Proč?”

Podle respondentů z řad finančních poradců má nejlepší podmínky pojištění závažných onemocnění Kooperativa pojišťovna (43,1 %), NN pojišťovna (15,7 %) a Allianz pojišťovna (13,7 %).

Nejlepší pojištění závažných onemocnění

Nejčetnějším důvodem volby Kooperativa pojišťovny je rozsah pojištění (56 %).

Kooperativa - proč má nejlepší pojištění závažných onemocnění

Nejčetnějším důvodem volby NN pojišťovny je rozsah pojištění (50 %) a skutečnost, že neřeší diagnózu, ale následky nemoci (50 %).

NN - proč má nejlepší pojištění závažných onemocnění

Nejčetnějším důvodem volby Allianz pojišťovny pojišťovny je krátká čekací doba 2 měsíce (30 %) a měkká kritéria pro výplatu pojistného plnění (20 %).

Allianz - proč má nejlepší pojištění závažných onemocnění

Finanční poradci odpovědi psali slovně, následně byly jejich odpovědi kategorizovány. V grafech jsou zaznamenány jsou pouze odpovědi poraců, kteří vyplnili pole pro dotaz, proč volili konkrétní pojišťovnu.


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.