Která pojišťovna má nejhorší podmínky pojištění závažných onemocnění?

“Nejhorší podmínky pojištění závažných onemocnění má podle poradců AXA a Česká podnikatelská pojišťovna.”

Nejhorší pojištění závažných onemocnění

Podle respondentů z řad finančních poradců má nejhorší podmínky pojištění závažných onemocnění AXA (15,3 %) a Česká podnikatelská pojišťovna (9,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.