Kolik má stát autopojištění?

“Autopojištění má stát podle čtvrtiny domácností bez automobilu do 1 000 Kč ročně. Výsledky se ale liší.”

Cena autopojištění

Cenu autopojištění do 1 000 Kč očekává čtvrtina (25,4 %) domácností, které automobil nemají, ale pořídili by si případně ojetý vůz. Domácnosti, které by si pořídili nový vůz, přitom stejnou cenu očekávají téměř z jedné třetiny (31,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.