Koho nepřesvědčí finanční poradce ke spolupráci?

“finanční poradce ke spolupráci přesvědčí snáze lidi se špatnou zkušeností než ty, kteří poradcům nedůvěřují.”

Téměř dvě třetiny respondentů uvádí, že nemají svého finančního poradce či finanční poradkyni (61,3 %).

Spolupráce s finančním poradcem

Pětina dotázaných, kteří nespolupracují s finančním poradcem, to zdůvodňuje špatnými zkušenostmi s finančními poradci (21,4 %). Třetina finančním poradcům nevěří (33,9 %).

Důvod nespolupráce s finančním poradcem

Přesvědčit ke spolupráci s finančním poradcem respondenty, kteří poradcům nedůvěřují, je těžší než dotázané se špatnou zkušeností s finančními poradci.

Co přesvědčí - proč nespolupracují

Nic nepřesvědčí čtyři pětiny (80,5 %) nedůvěřujících respondentů, ale jen necelé tři pětiny (57,6 %) dotázaných se špatnou zkušeností.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.