Klienti se s poradci v koronakrizi nepotkali. Ani online

“Polovina lidí se se svým finančním poradcem v průběhu koronakrize nepotkala, a to ani telefonicky či online.”

Setkání s finančním poradcem v koronakrizi

Třetina dotázaných (31 %) nemá svého finančního poradce a polovina (47,5 %) se se svým finančním poradcem v průběhu koronakrize nepotkala. Pouze devítina (12 %) se s poradcem potkala i fyzicky a desetina (9,5 %) alespoň telefonicky či online.


Výzkum proběhl na vzorku 1 179 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 27. 5. 2021 až 9. 6. 2021.