Kdo se finančně vzdělává? I lidé bez finanční gramotnosti

“Čtvrtina lidí s velmi špatnou finanční gramotností se intenzivně finančně vzdělává.”

Finanční gramotnost a sebevzdělávání

Čím hůře respondenti sami hodnotí svou finanční gramotnost, tím četněji se v loňském roce nevěnovali finančnímu vzdělávání vůbec. Čtvrtina dotázaných, kteří hodnotí svou finanční gramotnost jako velmi špatnou, se věnovala finančnímu vzdělávání několik hodin týdně (27,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.