Kdo aktuálně splácí hypotéku

“Téměř čtvrtina lidí splácí hypotéku. Kdo jsou?”

Téměř čtvrtina respondentů (22,2 %) aktuálně splácí hypoteční úvěr. Více než tři čtvrtiny dotázaných (77,8 %) hypotéku nemá.

Podíl respondentů splácejících hypotéku

Muži splácí hypotéku četněji než ženy. Hypoteční úvěr aktuálně splácí pětina žen (19,8 %) a čtvrtina mužů (24,7 %).

Podíl respondentů splácejících hypotéku - muži a ženy

S věkem mírně roste podíl respondentů splácejících hypoteční úvěr až do předdůchodového věku, kdy jejich podíl prudce klesá (14,3 %). Hypoteční úvěr aktuálně splácí nejčetněji respondenti ve věku od 41 do 55 let (24,7 %).

Podíl respondentů splácejících hypotéku - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.