Jakou doživotní rentu lidé očekávají za 1 mil. Kč

“Lidé mají nerealistická očekávání výše doživotní renty.”

Očekávaná výše doživotní renty

Respondenti mají nerealistická očekávání výše doživotní renty sjednané v 65 letech za 1 mil. Kč. Dvě třetiny dotázaných (65,4 %) očekává rentu 7 500 Kč. Realistická očekávání má přibližně pětina čtvrtina dotázaných. V průměru dotázaní očekávají rentu ve výši 6 620 Kč.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.