Jaká sazba rozhýbe klienta k refinancování hypotéky?

“Hypoteční klienti jsou na změnu sazby poměrně rezistentní.”

Třetina respondentů (31 %) uvádí, že by byla ochotna refinancovat hypoteční úvěr v případě, kdy by nová úroková sazba byla o více než 2 procentní body nižší. Čtvrtina dotázaných (25,1 %) by refinancovala při sazbě nižší o 1 až 2 procentní body.

Citlivost na sazbu - všichni

Oproti průměru všech respondentů dotázaní čerpající hypoteční úvěr častěji uvádějí pro refinancování hypotečního úvěru sazbu nižší o 1 až 2 procentní body (33,7 %) a o 0,5 až 1 procentní bod (21,7 %).

Citlivost na sazbu - s hypotékou

Hypotéku čerpá 16 % dotázaných v rámci průzkumu. Dvě pětiny (38,1 %) respondentů nevyužívají žádný úvěrový produkt.

Úvěry respondentů


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 7. až 19. 8. 2020.