Jak sjednali klienti hypotéku u jednotlivých bank?

“Tři pětiny klientů ČS sjednaly hypotéku ve své bance, čtyři pětiny klientů Hypoteční banky přes poradce.”

Způsob sjednání hypotečního úvěru - banka

Respondenti se sjednanou hypotékou u České spořitelny si úvěr sjednali nejčetněji přes svou hlavní banku (59,8 %), klienti Hypoteční banky nejčetněji přes finančního či hypotečního poradce (80,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.