Jak často lidé aktualizují pojištění domácnosti?

„Tři čtvrtiny respondentů aktualizovala pojištění domácnosti v nedávné době“

Aktualizace pojištění domácnosti

Téměř tři pětiny respondentů (57,2 %) aktualizovaly své pojištění domácnosti v posledních 5 letech a pětina (18,5 %) ho má uzavřeno krátce. Naopak 3,9 % dotázaných aktualizovalo svou pojistku před více než 10 lety a šestina (15,2 %) nikdy, přestože ho mají uzavřené již dlouho.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.

Sdílet