Hypotéku mají častěji klienti poradců… z jakých společností nejvíc?

“Lidé s finančním poradcem mají hypotéku četněji než lidé bez poradce. Podíl se ale liší podle společnosti poradce.”

Zatímco hypotéku mají sjednanou dvě pětiny (38,4 %) respondentů, kteří spolupracují s finančním poradcem, mezi dotázanými bez finančního poradce jich je necelá čtvrtina (22,5 %).

Penetrace hypoték - s poradcem a bez

Nejvyšší podíl respondentů s hypotečním úvěrem je mezi klienty finančních poradců působících pod společností Fincentrum & Swiss Life Select (45,5 %) a Partners Financial Services (40,7 %).

Penetrace hypoték - společnost poradce

Ovšem ani klienti finančních poradců svou hypotéku s poradcem neuzavřeli vždy. Hypotéku s finančním poradcem uzavřeli nejčetněji respondenti, kteří využívají služeb finančního poradce ze společnosti ZFP akademie (83,3 %) a Partners Financial Services (75,8 %).

Způsob sjednání hypotéky - společnost poradce

Společnosti jsou řazeny podle počtu respondentů, kteří využívají služeb jejich finančních poradců. V grafu jsou zařazeny pouze společnosti s dostatečným počtem hlasů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.