Finanční sebevzdělávání: Návyk a běh na dlouhou trať

“Finanční sebevzdělávání plánují především lidé, kteří se mu věnovali již v loňském roce.”

Finanční vzdělávání 2020 vs. 2021

Nejčastěji další finanční sebevzdělávání plánují respondenti, kteří se mu věnovali již v roce 2020. Nejvyšší podíl je mezi dotázanými, kteří trávili finančním sebevzděláváním v uplynulém roce několik hodin měsíčně (88,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.