Desetina lidí již sjednala pojištění domácnosti online

“Muži mají mírně více zkušeností s online sjednáním pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti”

S online sjednáním pojištění domácnosti mají mírně větší zkušenosti muži (9,7 %) než ženy (9,0 %). Rovněž s online sjednáním pojištění nemovitosti mají více zkušeností muži (6,1 %) než ženy (5,6 %). Rozdíly ale nejsou zásadní.

Pojištění domácnosti a nemovitosti - sjednání online - muži a ženy


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.