Co plánují nespokojení s pojištěním domácnosti?

“Polovina nespokojených se svým pojištěním domácnosti neuvažuje o změně.”

Akce nespokojených s pojištěním domácnosti

Polovina (48,4 %) respondentů nespokojených s uzavřeným pojištěním domácnosti neuvažuje o změně pojistky a dvě pětiny (40,3 %) o změně uvažují. Desetina (11,3 %) nespokojených dotázaných uvažuje o zrušení pojištění.


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.