Češi a vnímání rizika

“Vztahy představují pro Čechy největší bezpečí. Největšího rizika se naopak obávají v oblasti etiky a morálky.

Češi jsou vnímaví k rizikům, tak zní výsledek průzkumu NN pojišťovny. Nejvíce řeší otázky týkající se etiky a morálky a hned vzápětí zdraví a bezpečí. Jak ukázal průzkum, tak největšího rizika se Češi obávají v případech, které by mohly vypovědět o jejich charakteru. Naopak největší bezpečí shledávají ve vztazích. Tři nejdůležitější pilíře, které pro Čechy představují spokojený život, jsou rodina a přátelé, zdraví a domov. To ukázaly průzkumy pojišťovny NN v posledních letech.

Češi a riziko

K oblasti zdraví a bezpečnosti přistupují Češi zodpovědně a plně si uvědomují rizika, která by mohla přímo ohrozit jejich život či zdraví. Na druhou stranu má rizikové nebo životní pojištění pro případ úrazu sjednána pouze polovina lidí.

Peníze se z pohledu Čechů vzhledem k riziku umístily na třetí příčce. Průzkum ukazuje vztah mezi vnímáním rizika u investic a hazardu, což je shrnuto v Tabulce 1. Jak se ukázalo, tak Češi vnímají téměř shodně rizikově investovat desetinu ročního příjmu do konzervativního fondu a vsadit denní výdělek ve sportce. Podobně se ukázala i investice do akcií versus sázení v kartách.

Tabulka 1: Podíl respondentů považujících aktivity za rizikové

Investovat do akcií nebo start-upu 41 %
Vsadit v kartách denní výdělek 45 %
Investovat do konzervativního fondu 31 %
Vsadit ve sportce denní výdělek 25 %

Je tedy zřejmé, že Češi se investování bojí a jakékoli kolísání hodnoty vnímají jako rizikové. V návaznosti na to se potom spousta Čechů vyhýbá spoření v dynamických penzijních fondech, které investují do akcií.


Zdroj dat: Průzkum společnosti Datank pro NN pojišťovnu realizovaný v listopadu 2019 na vzorku 1 000 respondentů, kteří věkovou strukturou, vzděláním i místem bydliště tvořili vzorek odpovídající celkové české populaci.