Autopojištění? Nezávislé srovnávače sílí

“Lidé, kteří uzavřeli havarijní pojištění či povinné ručení online, častěji než ostatní preferují nezávislé srovnávače.”

Autopojištění - srovnávače

Respondenti, kteří mají zkušenosti s online sjednáním havarijního pojištění a povinného ručení, častěji než průměr všech dotázaných preferují k uzavření finančních produktů online sjednání na stránkách nezávislých srovnávačů (39,3 %, resp. 39,2 % oproti průměru 32,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.

Sdílet