Autopojištění: Malé pojišťovny mají šanci online

“Malé pojišťovny mají největší šanci prodat autopojištění přes internet. Jen tam porážejí velké hráče.”

Autopojištění přes internet

Malé pojišťovny mají šanci přes internet. V ostatních distribučních kanálech je s přehledem poráží velcí hráči. Jinou pojišťovnu než osm největších (dle průzkumu EMA data) pro alespoň jedno autopojištění zvolilo 25,3 % respondentů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.