Vlastní bydlení? Ženy si častěji než muži stěžují na nízký příjem

“Ženy častěji než muži neuvažují o koupi vlastního bydlení kvůli nízkým příjmům.”

Důvod nezájmu o pořízení nemovitosti - pohlaví

Ženy (46,4 %) významně častěji než muži (35,9 %) uvedli jako důvod, proč neuvažují o koupi vlastního bydlení, nízké příjmy. Muži naopak četněji považují nájemní bydlení za levnější (12,4 %) a flexibilnější (8,1 %).

Respondenti mohli uvést více důvodů. Jedná se pouze o respondenty, kteří uvedli, že neuvažují o koupi vlastního bydlení, a kteří neuvedli, že důvodem, proč neuvažují o koupi vlastního bydlení, je, že již vlastní bydlení mají.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.