Tržní sentiment jednotlivých distribučních kanálů se liší

“Nejvíce optimističtí jsou výhradní pojišťovací agenti

Nejoptimističtěji vidí v následujících 12 měsících svou osobní produkci výhradní pojišťovací agenti – 77,8 % z nich předpokládá růst jejího objemu. Ze všech respondentů odhaduje růst zhruba polovina (50,7 %). Nejvíce nejistoty vnímají zprostředkovatelé z broker poolů, kdy necelých 44 % dotazovaných volilo možnost “nevím”. Pozitivní vývoj vlastní produkce předpokládá 40 % z nich.

Nejvíce optimismu mají zprostředkovatelé nabízející produkty ČPP, nejméně naopak poradci nabízející Generali

Nejvíce optimismu mají zprostředkovatelé nabízející ČPP. 65 % z nich věří, že v průběhu nejbližších 12 měsíců dosáhnout oproti minulému období vyšší produkci. Nejméně optimismu mají naopak poradci, kteří sjednávají životní pojištění u pojišťovny  Generali (pouze z 26 % odhaduje růst produkce). Pokles je nejméně předpokládán u poradců sjednávajících pojištění MetLife (tento názor uvedlo 7 % respondentů).

 

Pozn.: Poradci (respondenti) měli možnost uvést až tři pojišťovny, které sjednávají u klientů nejčastěji. 

Co je to tržní sentiment?

Tržní sentiment finančních poradců – ukazatel očekávání růstu či poklesu trhu životního pojištění. Tržní sentiment nabývá hodnoty -100 % (všichni respondenti předpokládají pokles produkce) až +100 % (všichni poradci očekávají růst produkce). Zprostředkovatelé odpovídají na otázku “V následujících 12 měsících očekáváte u vás osobně v oblasti produkce životního pojištění [růst | pokles | nevím]”.


* Výzkum EMA data byl proveden v červnu až srpnu 2019 na vzorku 300 poradců – uživatelů webu Poradci-sobě.cz.