Tři pětiny kupujících nemovitosti propojil makléř s poradcem

“Tři pětiny lidí, kteří kupovali nemovitost od prodávajícího s realitním makléřem, propojil makléř s poradcem.”

Koupě nemovitosti a propojení s finančním poradcem

Tři pětiny dotázaných (57,3 %), kteří kupovali v posledních 5 letech nemovitost od prodávajícího využívajícího služeb realitní kanceláře, propojil realitní makléř s finančním poradcem. V tom třetina (32,3 %) služeb finančního poradce využila a čtvrtina (25 %) nikoli.


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.