Strukturální firmy stále dominují pojišťovnictví

Poslední roky se traduje, že MLM společnosti jsou na výrazném ústupu ze slávy. I když je tento trend zřetelný a dlouhodobý, dominance strukturálních firem v počtu licencovaných poradců v pojištění je stále výrazná. K září 2019 držely MLM společnosti celé ⅔ vázaných zástupců.

“I když poolový model od roku 2013 postupně posiluje, MLM systém s 66 % licencovaných poradců stále v pojištění výrazně dominuje”

Mezi roky 2013 a 2015spolupracovaly MLM firmy s více než 20 tisíci vázaných zástupců (tehdy PPZ). Ve stejném období bylo podpooly zaregistrováno necelých 5 tisíc vázaných zástupců. K září 2019 se MLM společnosti pohybují lehce nad hranicí 10 tisíc a pooly nad metou 5 tisíc registrovaných vázaných zástupců. 

Ze statistik vyplývá, že poměr sil se postupně vyrovnává, ale do parity je stále daleko. Z MLM společností sice odešlo celých 17 tisíc poradců, většina z nich však nevstoupila do poolů, ale opustila branži kompletně. Pooly sice dosáhly velmi rychle hranice 5 tisíc vázaných zástupců, od roku 2015 ale jejich řady rozšířily pouze necelých 400 poradců.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 9/2019
MLM 27297 23304 20099 17886 15220 12661 10429
Pool 3601 4392 4914 5603 5921 6129 5306

“Pooly získají dominanci v počtu zprostředkovatelů úvěrů do konce roku 2020.”

Podle statistik České národní banky jsou k září 2019 síly v oblasti úvěrů výrazně vyrovnanější. MLM společnosti disponovaly celkem 4913 poradci, zatímco pooly držely 3803 vázaných zástupců. Strukturální firmy tak disponují 56 % úvěrových poradců oproti 66 % v pojištění.

Nárůsty, resp. poklesy obou systémů mezi roky 2017 a 2018 byly dány postupným náběhem povinné registrace vázaných zástupců a nejsou tedy reprezentativní. Naopak konec roku 2018 ve srovnání se současnou situací už leccos napovídá. Do poolů od prosince 2018 přibylo 768 poradců, zatímco z MLM firem jich odešlo 199. Pokud by současný trend pokračoval, síly by se do konce roku 2020 vyrovnaly.

2017 2018 2019
MLM 3553 5112 4913
Pool 3968 3035 3803