Spotřebitelské úvěry: Reklama v internetovém a mobilním bankovnictví vede

“Poslední čerpaný spotřebitelský úvěr nejčastěji lidé čerpali na základě informací z internetového či mobilního bankovnictví.”

Zdroj informací o půjčce

Nejvíce respondentů se o své poslední čerpané půjčce dozvědělo z internteového či mobilního bankovnictví (21,3 %) a od bankéře (17,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 009 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 11. až 2. 12. 2020.