Spokojenost s realitním makléřem? Ano

“Čtyři pětiny prodávajících byly s realitním makléřem spokojeni.”

Spokojenost s realitními makléři

Čtyři pětiny respondentů (79,3 %), kteří v posledních 5 letech pouze prodávali nemovitost a využili služeb realitních makléřů, byli s jejich službami spokojeny.


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.

Sdílet