S věkem rostou obraty vázaných zástupců… až do zlomu

“S přibývajícím věkem rostou obraty vázaných zástupců, ovšem pouze do předdůchodového věku. Pak obraty opět klesají.”

Obraty vázaných zástupců stoupají v průměru až do věku 54 let. V předdůchodovém věku pak mírně poklesnou. U nejmladších vázaných zástupců ve věku do 26 let ale zpravidla nejsou dostupná data (85,8 %), neboť je jejich podnikatelská historie velmi krátká.

Příjem a věk

Ovšem i při vynechání vázaných zástupců bez dosud dostupných dat o objemu obratu zůstává trend stejný: S věkem rostou i obraty až do předdůchodového věku, kdy dochází ke zlomu a snížení ekonomické aktivity.

Příjem a věk - bez analyzujeme

Data odpovídají i profesní zkušenosti, kdy obraty vázaných zástupců s praxí 11 a více let přesahují obraty vázaných zástupců s praxí 4 až 10 let. U poradců s kratší praxí jsou data o obratech prakticky nedostupná.

Příjem a zkušenost


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB) k 16. 7. 2020, veřejné databáze ekonomických subjektů. Velikost společnosti je posuzována podle počtu registrovaných vázaných zástupců – fyzických osob. Analyzovány jsou společnosti s více než 500 vázanými zástupci.