S realitními makléři jsou spokojení nejčetněji lidé z Prahy

“Spokojenost s prací realitních makléřů stoupá s velikostí obce.”

Spokojenost s realitními makléři - velikost obce

Obecně spokojenost s prací realitního makléře či realitní makléřky stoupá s velikostí obce. Nejvyšší je v Praze (95,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.