S prací realitních makléřů jsou nejspokojenější vysokoškoláci

“Spokojenost s prací realitních makléřů stoupá s dosaženým vzděláním respondentů.”

Spokojenost s realitními makléři - vzdělání

S prací realitních makléřů byli nejčetněji spokojeni dotázaní s vysokoškolským vzděláním (87 %) a nejméně četně respondenti se základním vzděláním (72,2 %). Podíl spokojených dotázaných stoupá s dosaženým vzděláním.


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.