S kým mají spotřebitelé špatné zkušenosti?

“V roce 2020 měla alespoň jednu špatnou zkušenost s finanční institucí více než třetina dotázaných. S kým nejčastěji?”

Více než třetina (36,3 %) respondentů měla v roce 2020 špatnou zkušenost s alespoň jedním typem finanční společnosti.

Špatné zkušenosti

Pouze desetina (12,9 %) respondentů se špatnou zkušeností měla v roce 2020 špatnou zkušenost s více typy finančních společností.

Počet špatných zkušeností

Nejčastěji spotřebitelé uváděli špatné zkušenosti s bankami a pojišťovnami. S bankou měly špatnou zkušenost dvě pětiny (38,8 %) respondentů a s pojišťovnou více než třetina (35,7 %) dotázaných.

Finanční instituce se špatnou zkušeností

Respondenti mohli uvést více typů finančních společností, se kterými měli v roce 2020 špatnou zkušenost.


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.