S hypotékou jsou lidé převážně spokojení

“Se svou hypotékou je spokojených devět desetin dlužníků. Co chystají nespokojení?”

Devět desetin respondentů, kteří mají sjednanou hypotéku, jsou se svým hypotečním úvěrem spokojených (88,7 %). Pouze desetina dotázaných uvádí, že spokojeni nejsou (11,3 %).

Spokojenost s hypotékou

Tři pětiny respondentů, kteří mají sjednanou hypotéku a nejsou s úvěrem spokojeni, o změně neuvažují (60,5 %), téměř třetina o změně uvažuje (30,2 %) a desetina uvažuje o zrušení hypotéky (9,3 %).

Plánovaná akce nespokojených s hypotékou

Pětina (21,3 %) respondentů z dvoučlenných domácností je se svým hypotečním úvěrem nespokojena. Nejvyšší podíl spokojených je mezi 5 a vícečlennými domácnostmi (96,1 %).

Spokojenost s hypotékou - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.