Refinancování a spotřebitelský úvěr: Citlivost na úrokovou sazbu

“Lidé se spotřebitelským úvěrem u nebankovních společností jsou méně citliví na úrok než lidé s úvěrem od nebankovních společností.”

Respondenti se spotřebitelským úvěrem u nebankovní společnosti uvádějí pro zvažování refinancování úvěru sazbu nečastěji nižší o 2 až 4 procentní body (42,7 %). Jsou méně citliví na úrokovou sazbu než lidé čerpající jiný typ úvěrů.

Ochota refinancovat spotřebitelský úvěr a úspora

Muži, kteří využívají spotřebitelský úvěr u nebankovní společnosti, vyjadřují ochotu přistoupit k refinancování úvěru i při nižší úspoře než ženy. Třetina žen se spotřebitelským úvěrem u nebankovní společnosti (35,5 %) je ochotna uvažovat o refinancování až při poklesu sazby o více než 4 procentní body, mužů jen 12,5 %.

Refinancování - muži a ženy s nebankovní půjčkou

U bankovních úvěrů není rozdíl mezi ochotou uvažovat o refinacování mezi muži a ženami tak velký jako u nebankovních spotřebitelských půjček.

Refinancování - muži a ženy s bankovní půjčkou


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 7. až 19. 8. 2020.