Proti koronaviru by lidé volili pojištění pracovní neschopnosti

“Nejčastější volbou pro pojištění proti nemoci COVID-19 je pojištění pracovní neschopnosti.”

Pojištění proti koronaviru - jaká

Pojištění pracovní neschopnosti zvolilo na otázku “Jaké pojištění byste si pro krytí před COVID-19 zařídili?” celkem 37,5 % respondentů průzkumu. Pro případ smrti by zvolilo krytí 12,3 % dotázaných a 7 % by hledalo pojištění pro případ hospitalizace.


Výzkum ve spolupráci s Mutumutu proběhl na vzorku 1 136 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 13. až 16. 3. 2020.