Proč lidé neuzavírají havarijní pojištění?

“Jsou dva hlavní důvody, proč lidé nemají ke svým automobilům uzavřené havarijní pojištění.”

Proč nemáte havarijní pojištění

41,8 % respondentů, kteří nemají ke svému automobilu či svým automobilům sjednané havarijní pojištění, uvádí jako hlavní důvod vysokou cenu pojištění. Třetina respondentů (32,9 %) nemá havarijní pojištění kvůli vysokému stáří svého vozu či svých vozů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.

Sdílet