Polovinu prodávajících nemovitostí propojil makléř s poradcem

“Polovinu lidí, kteří prodávali nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, propojil makléř s finančním poradcem.”

Prodej nemovitosti a propojení s poradcem

Polovina respondentů (51,8 %), kteří v posledních 5 letech prodávali nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, uvádí, že je realitní makléř propojil s finančním poradcem. V tom třetina dotázaných (32,3 %) služeb finančního poradce využila a pětina (19,5 %) nevyužila.


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.