Pojišťovny porážejí finanční poradce

“Pojišťovny překvapivě porážejí finanční poradce u klientů, kteří se chystají si pojištění sjednat”

 

Lidé, kteří dosud životní pojištění nemají, ale uvažují o něm, by si ho sjednali

  • 47,3 % přímo ve finančním instituci na pobočce
  • 25,0 % u finančního poradce
  • 27,7 % online na internetu

* Výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů, přičemž statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů a respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019 a vyhodnocení a interpretace v období 1. 7. – 15. 9. 2019.