Pojistné události životního pojištění: Pojišťovny nezaplatí všem

„Životní pojištění má uzavřeno 59 % respondentů. 41 % z nich již řešilo s pojišťovnou pojistnou událost. Dostali pojistné plnění?“

Přestože muži mají uzavřené životní pojištění častěji než ženy, zažívají stejný podíl pojistných událostí. Životní pojištění má sjednáno 57,7 % žen a 61,3 % mužů. Přesto podíl pojistných událostí hlášených pojišťovně je přibližně stejný, mírně nad 41 %.

Muži a ženy - uzavřené životní pojištněí

Celkově s pojistným plněním ze životního pojištění má zkušenost čtvrtina respondentů (23,9 % žen a 25,3 % mužů). Pojišťovny se k výplatě pojistného plnění staví zpravidla dobře a pojistné plnění vyplatí celé na první žádost (70,2 %). K částečné výplatě přistoupily pojišťovny ve 20,8 % a jen v 9 % případů pojišťovny odmítli plnění vyplatit.

vyplatila vám pojišťovna pojistné plnění

Významně nadprůměrné výplaty celého pojistného plnění na první žádost uvedli respondenti u České pojišťovny (78,1 %) a Allianz pojišťovny (75,9 %). Naopak u Kooperativy (včetně Pojišťovny České spořitelny) klienti uváděli podprůměrný počet výplaty celého pojistného plnění (64,3 %). Všechny ostatní pojišťovny (bez uvedených tří) v průměru dosahovaly skóre 66,7 %.

pojišťovny


Průzkum proběhl na vzorku 1 003 respondentech. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.