Pojištění závažných onemocnění: Kdo volí jakou pojišťovnu?

“Obliba Kooperativy a Allianz stoupá s profesní praxí. Allianz je oblíbenější u manažerů než u poradců.”

S profesní praxí finančních poradců stoupá preference pojištění závažných onemocnění od Kooperativa pojišťovny a Allianz pojišťovny, naopak klesá preference NN pojišťovny. Simplea pojišťovna je preferovaná především poradci s profesní praxí do 3 let (13 %).

Nejlepší pojištění závažných onemocnění - poradenská praxe

Kooperativa pojišťovna je preferovaná významně více finančními poradci působícími pod broker pooly (52,9 %) než ve strukturálních společnostech (38,2 %).

Nejlepší pojištění závažných onemocnění - typ společnosti

Kooperativa pojišťovna má nejlepší pojištění závažných onemocnění četněji podle manažerů (50 %) než poradců (39,1 %). Ještě významnější rozdíl je ale u Allianz pojišťovny, jejíž pojištění považuje za nejlepší čtvrtina manažerů (23,7 %), ale jen necelá desetina poradců (7,8 %).

Nejlepší pojištění závažných onemocnění - pozice


Výzkum proběhl na vzorku 103 respondentů. Respondenti byli vybráni z expertního panelu EMA Experts. Sběr dat proběhl 31. 10. až 25. 11. 2022.

Sdílet