Podíl zprostředkovatelů na distribuci životního pojištění

“Podíl zprostředkování životního pojištění – běžně placené externími distribučními sítěmi.”

Podíl externí distribuce na životním pojištění

Vývoj podílu zprostředkování životního pojištění s průběžně placeným pojistným externími distribučními sítěmi sdruženými v ČASF k celkovému objemu sjednaného pojištění dle ČAP.

V roce 2020 nebyl členem asociace ČASF zejména Broker Trust a Generali Česká distribuce, jejichž vstup do asociace spolu s dalšími společnostmi vedl ke zvýšení podílu zprostředkovaného životního pojištění externími sítěmi.


Zdroj dat: ČAP, ČASF