Nepojištění klienti pojišťovnám nevěří

“Nepojištění klienti mnohem častěji než pojištění nevěří, že jim pojišťovna v případě pojistné události něco vyplatí.”

důvěra v pojišťovny

Téměř 20 % respondentů bez životního pojištění nevěří, že jim v případě žádosti o pojistné plnění pojišťovna něco zaplatí. Přibližně čtvrtina klientů i neklientů je přesvědčena, že pojišťovna zaplatí méně.


Výzkum proběhl na vzorku 1003 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.