Muži: Za růstem cen nemovitostí stojí spekulanti

“Muži viní z růstu cen nemovitostí spekulanty výrazně četněji než ženy.”

Růst cen nemovitostí - muži a ženy

Ženy (34,2 %) považují obavy z inflace za hlavní příčinu růstu cen nemovitostí významně četněji než muži (22,4 %). Naopak muži (22 %) viní z růstu cen významně četněji než ženy (12,7 %) spekulanty.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet