Muži mají životní pojištění častěji než ženy

“Životní pojištění nemá méně než třetina mužů. Muži také mají častěji více pojistek.”

Životní pojištění - pohlaví

Žádné životní pojištění nemá uzavřeno celkem 31,6 % mužů a 37,2 % žen. Muži také mají častěji více životních pojistek. Dvě uzavřené smlouvy uvedlo 14,3 % a tři a více pojistek 3,8 % mužů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 199 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.