Mladí sjednávají životní pojištění na doporučení

„Doporučení známého či rodiny při sjednání životního pojištění je mnohem významnějším faktorem pro mladé klienty.“

Doporučení známého - mladíMezi klienty, kteří již mají životní pojištění, bylo významným faktorem při výběru pojistky doporučení známého či člena rodiny u 24,2 % respondentů. To výrazně překračují respondenti ve věku 21 až 25 let, u nichž je doporučení známého či rodiny významným faktorem pro 42,4 % dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019.