Mladí lidé nejistí hypotéku životním pojištěním

“Pouze 5,6 % mladých lidí ve věku 31 až 35 let má životní pojištění uzavřeno kvůli hypotečnímu úvěru.”

Pouze 5,6% respondentů mezi 31 - 35 lety má životní pojistku uzavřenu kvůli hypotéce.

Jen 5,6 % respondentů ve věku 31 až 35 let má životní pojistku uzavřenou kvůli hypotéce. 34,4 % respondentů daného věku si životní pojištění sjednalo z jiného důvodu a 60 % dotázaných není pojištěno.


  • výzkum proběhl na vzorku 1035 respondentů
  • statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů
  • respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let
  • sběr dat proběhl 15. – 20. 6. 2019
  • vyhodnocení a interpretace probíhala v období 1. 7. – 15. 9. 2019