Mimořádný výdaj se spotřebitelským úvěrem? Zapomeňte…

“Tři čtvrtiny lidí se spotřebitelským úvěrem si nemohou dovolit mimořádný výdaj přesahující 1 měsíční příjem.”

Třetina (34,3 %) respondentů čerpajících spotřebitelský úvěr si nemůže dovolit žádný mimořádný výdaj, aby jim neklesla životní úroveň, a další dvě pětiny (42,9 %) dotázaných si nemůže dovolit vyšší výdaj než odpovídající jednomu měsíčnímu příjmu.

Spotřebák - výdaj

Respondenti se spotřebitelským úvěrem si nemohou dovolit žádný mimořádný výdaj méně často s rostoucím věkem. Ovšem respondenti starší 55 let uvádějí nejvyšší možný mimořádný výdaj bez poklesu životní úrovně ve výši 1 měsíčního příjmu.

Spotřebák - výdaj - věk

Schopnost zaplatit mimořádný výdaj u respondentů se spotřebitelským úvěrem významně roste s příjmem. Tři čtvrtiny (76,2 %) dotázaných s příjmem do 15 tis. Kč si nemůže dovolit žádný výdaj, zatímco třetina (29,4 %) respontentů s příjmem nad 45 tis. Kč si může dovolit výdaj i přesahující roční příjem.

Spotřebák - výdaj - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.