Má hypotéka online šanci?

“Online sjednání hypotečního úvěru se postupně stává realitou. Kdo je ale ochoten hypotéku online koupit?”

Ochota sjednat si hypoteční úvěr je nejnižší ze všech finančních produtků dotazovaných v průzkumu. Hypotéku je ochotno si sjednat jen 5,5 % respondentů.

Ochota uzavřít finanční produkty online

Muži (6,7 %) jsou přitom nakloněni online sjednání hypotečního úvěru mírně více než ženy (4,7 %). Ani u nich ale není ochota uzavřít hypotéku online příliš vysoká.

Ochota uzavřít hypotéku a stavební spoření online - muži a ženy

Nejvyšší ochotu uzavřít hypoteční úvěr online vyjádřili respondenti s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně (10,8 %). Obecně ochota k online sjednání hypoték roste s příjmem a s dosaženým vzděláním.

Ochota uzavřít hypotéku a stavební spoření online - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.