Lidé s životním pojištěním častěji odkládají větší nákupy

“V důsledku koronaviru a stavu nouze lidé s životním pojištěním častěji než lidé bez životního pojištění odkládají větší nákupy.”

Úspory domácností a ŽP

Lidé v důsledku vyhlášeného stavu nouze v souvislosti s pandemií koronaviru nejčastěji snižují běžné měsíční výdaje. Vyšší nákupy ale častěji odkládají respondenti s uzavřeným životním pojištěním (35,2 %) než respondenti bez životního pojištění (28,7 %).

Respondetni mohli volit více odpovědí na otázku “Na čem jste začali šetřit, případně na čem plánujete šetřit?”


Výzkum ve spolupráci s Mutumutu proběhl na vzorku 1 002 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. až 20. 4. 2020.