Lidé s životním pojištění jsou proti koronaviru odolnější

“Finanční zdraví lidí, kteří mají uzavřené životní pojištění, je i v době koronaviru odolnější.”

Koronavirus a stav nouze v České republice dopadl na respondenty, kteří mají uzavřené životné pojištění, mírněji než na respondenty bez životního pojištění. Jako velmi negativní hodnotí dopad téměř čtvrtina (24,4 %) dotázaných bez životního pojištění, zatímco mezi respondenty toto hodnocení zvolilo jen 15,2 %.

Dopad koronaviru a životní pojištění

U domácností, které pocítily dopad koronaviru a stavu nouze negativně, je také patrný rozdíl poklesu příjmů mezi respondenty s životním pojištěním a bez životního pojištění. Respondenti bez životního pojištění utrpěli hlubší pokles příjmů.

Pokles příjmů a životní pojištění

Důvodem nemusí být jen pomoc životního pojištění (např. dávky v nemoci apod.), ale celkově lepší finanční gramotnost lidí, kteří životní pojištění uzavírají. Výsledkem je, že jejich příjmy nejsou tolik ovlivněny negativními vnějšími vlivy.


Výzkum ve spolupráci s Mutumutu proběhl na vzorku 1 002 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. až 20. 4. 2020.