Lidé s vyšší sazbou hypotéky jsou ochotni platit více

“Lidé s vyšší sabou hypotéky jsou ochotni platit vyšší úrokové sazby četněji.”

Ochota platit úrok dle aktuální úrokové sazby hypotéky

Respondenti, kteří aktuálně splácí hypotéku s vyšší úrokovou sazbou, jsou obecně četněji ochotni platit úrokovou sazbu vyšší než dotázaní s aktuálně nižší úrokovou sazbou.


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.