Lidé neočekávají krytí ze životního pojištění při koronaviru

“Více než polovina respondentů neočekává, že je jejich životní pojištění bude krýt i pro případ koronaviru.”

Koronavirus a životní pojištění

Pro případ koronaviru neočekává žádné krytí ze životního pojištění více než polovina dotázaných (52,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 132 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. až 27. 3. 2020.